Drets dels passatgers que viatgen en autocar

Drets dels passatgers que viatgen en autocar

Drets dels passatgers d’autobús i d’autocar
Dia 1 de març de 2013 va entrar en vigor el Reglament (UE) núm. 181/2011 sobre els drets dels passatgers d’autobús i d’autocar. El Reglament estableix els drets bàsics dels viatgers i imposa una sèrie d’obligacions per a les empreses d’autobús i d’autocars i per als gestors de les terminals.

El Reglament s’aplica als serveis de llarga distància (de més de 250 quilòmetres), tot i que algunes disposicions, com les normes generals relatives a la informació i reclamacions i al tracte no discriminatori, també s’apliquen als serveis de curta distància.

NORMES GENERALS SOBRE INFORMACIÓ I RECLAMACIONS

El Reglament núm. 181/2011 estableix normes generals sobre la informació que els transportistes i els operadors de terminal han de proporcionar als passatgers sobre el viatge, els seus drets i en cas de reclamació.

DRETS I OBLIGACIONS EN CAS DE CANCEL•LACIÓ O RETARD

– Els usuaris d’autobús i d’autocar han de ser atesos i informats en cas de cancel•lació o retard

– En cas de cancel•lació o d’un retard previst de més de 120 minuts en desplaçaments de més de 250 quilòmetres de distància, el transportista ha d’oferir immediatament als passatgers:

(a) una ruta alternativa, amb condicions de transport comparables, a la destinació final tan aviat com sigui possible; o

(b) el reemborsament del preu del bitllet o un servei de tornada gratuït en autobús o autocar tan aviat com sigui possible

En cas que el transportista no pugui oferir al passatger les opcions presentades anteriorment, el passatger tindrà dret a una indemnització del 50% del preu del bitllet.

DRETS DELS PASSATGERS EN CAS D’ACCIDENT

– Dret a assistència en cas d’accident. Quan sigui necessari, aquesta assistència ha d’incloure: primers auxilis, allotjament, menjar, roba i transport.

– Dret a una indemnització per defunció o danys personals a causa d’un accident de carretera

– Dret a indemnització en cas que l’equipatge s’extraviï o es faci malbé

– Dret dels passatgers amb mobilitat reduïda a rebre una indemnització en cas que l’equip de mobilitat sigui malmès o s’extraviï a causa d’accident

DRETS DELS PASSATGERS AMB DISCAPACITAT O MOBILITAT REDUÏDA

– L’accés al transport sense discriminacions

– Una assistència gratuïta per part dels transportistes i operadors de terminal

– Indemnització en cas que l’equip de mobilitat sigui malmès o s’extraviï

– Els gestors de les estacions han de tenir en compte les necessitats de les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda a l’hora de dissenyar noves estacions o renovar-les per a assegurar-ne una bona accessibilitat.


Comments are closed.